Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Социална демокрация, плурализъм и правова държава
Теми

Социална демокрация, плурализъм и правова държава

България продължава да се счита за “непълна демокрация” според демократичните индекси на EIU (Economist Intelligence Unit) и Freedom House. повече

Бъдеще на труда
Теми

Бъдеще на труда

Още от самото си основаване Фондация Фридрих Еберт е тясно свързана с работното движение и с профсъюзите в Германия. повече

Социално-екологична трансформация
Теми

Социално-екологична трансформация

Поради късно въведените процеси на демократизация и икономически лошата ситуация в страната, световният дискурс за устойчивост протича сравнително мудно в България. повече

Външна политика и политика на сигурност
Теми

Външна политика и политика на сигурност

От приемането на страната в НАТО през 2004 г. и присъединяването към Европейския съюз през януари 2007 г. в България липсва единна визия, която дългосрочно да определя политическите ѝ действия. повече

Мероприятия

В света се случват три големи трансформации – зелена, дигитална и демографска. Обвързани помежду си, те в голяма степен ще определят бъдащето на…


повече

Българската демокрация става все по-непредставителна. Ако в нейното начало през 1990-те трудно се намираше човек, който да не е гласувал, то…


повече

Водени от стремежа да подпомогнат належащата дискусия за бъдещето на „Марица – изток“, екип от трима изследователи от Националния институт по…


повече

Публикации

България е изправена пред предсрочни избори без доминираща разделителна линия в политическото пространство. Рискът от политически хаос, породен от…


повече

Ротацията на управлението се очертава като сложен процес, който вероятно ще опровергае очакванията за лекота и бързина. ГЕРБ за първи път от 3 години…


повече

Започва подготовката за ротация в управлението със сложни преговори за „пакетна сделка“ между управляващите партии. Политическият дебат е подчинен на…


повече
IPG Journal

IPG Journal

Журналът за Международна политика и общество е платформа на ФФЕ за дебати по актуални въпроси на международната и европейска политика.

повече

FES Connect

FES Connect

информира за дейности, теми и инициативи за социална демокрация от германската и международна мрежа на ФФЕ – на английски език. 

повече

ФФЕ във Facebook

ФФЕ във Facebook

Последвайте ни във Facebook и дискутирайте с нас актуалните събития и теми.

повече

Политика за Европа 2017plus

Политика за Европа 2017plus

“Good Society“: От какво се обуславя „доброто общество”? 

повече