ФФЕ в България

Офисът в София е част от международната мрежа на Фондацията Фридрих-Еберт (ФФЕ) с над 100 представителства в света. Той е открит през 1994 г., за да подкрепи прехода на България към демокрация чрез образователна и консултативна дейност. ФФЕ България насърчава и подкрепя политическия диалог между България и Германия и други държави от ЕС, както и международния диалог в региона.

С тази цел

  • ние организираме политически релевантни дискусии в рамките на конференции и семинари по актуални евро-политически въпроси,
  • заедно с партньорите ни от политиката, синдикатите, гражданското общество, науката и медиите ние насърчаваме обществено-политически диалози и мрежи, за да развием съвместно разбиране на актуалните предизвикателства и да идентифицираме общи стратегии за действие,
  • с помощта на актуални анализи допринасяме за целенасочено консултиране и политическо образование и за укрепването на социалната демокрация.

хронология

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти