Friday, 09.11.2018 - Hilton Sofia

50:50 За реална демокрация в България, международна конференция

Конференцията се организира за втора поредна година, в сътрудничество с Българската платформа към Eвропейското женско лоби и е посветена на участието на жените в процесите на вземане на решения, имайки амбицията да даде своя принос за постигането на паритетна демокрация.

Няколко месеца преди изборите за Европейски парламент, участниците в нашия форум ще дебатират равното представителство на жените и мъжете в управлението и ще изготвят препоръки, които да гарантират равенството между половете и правата на жените като част от приоритетите на българската и европейската политика.

Конференцията ще даде възможност за споделяне на личен опит от жени, участвали и участващи в управлението от България и чужбина, и ще представи добри практики и политики от Европа, които създават условия жените да участват пълноценно на всяко ниво на вземане на решения.

Събитието ще събере представители на гражданското общество и на различни политически сили у нас, както и експерти от различни европейски страни.

Форумът е важна част от нашите усилия за овластяване на повече жени и за по-бързото придвижване на Европа към паритетна демокрация.

Присъединете се към нашия дебат, очакваме Ви!

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре