Балканският ислям - бариера или мост за радикализацията?

Значими ислямски общности съществуват в много от балканските страни. Като цяло, характерни за региона са умереният характер на балканския ислям и толерантните отношения между религиите. През последните години, обаче, войните и политическата конфронтация доведоха до нови разделителни линии в местните общества на етническа и религиозна основа. Действията на „Ислямска държава“ и терористичните актове в Европа поставиха под допълнително напрежение местните ислямски общности. Наличните данни потвърждават, че сериозен брой ислямски бойци в Близкия изток произхождат от Югоизточна Европа.

No items found

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти