Thursday, 29.11.2018 - София, Зона 21, ул. Христо Белчев №3

България 2050 – Визията на младите хора

На събитието ще станете част от представянето на изготвения от експертите по демография доц. д-р Георги Бърдаров и доц. д-р Надежда Илиева анализ “Хоризонт 2030: Демографски тенденции в България” и последваща дискусия във връзка с ролята на младите хора за справянето с демографските предизвикателства на нашето общо бъдеще. В събитието могат да вземат участие всички, които имат интерес към темата и са на възраст между 18 и 35 години.

Демографската ситуация в България очертава сериозна криза от близо 30 години! Едва в последните няколко, обаче, тя стана тема на публичен дебат. Въпреки че младите хора са значима демографска група, наброяваща повече от 1 100 000 души, често мнението им по отношение на демографските процеси не бива чуто.

Каква е визията ни за България и нашето място в нея през 2050 година?

Доволни ли сме от качеството и нивото на образованието у нас?

Кой е отговорен за ниските доходи и липсата на работни места за младите хора в България?

Как изчезва едно населено място и можем ли активно да влияем на демографските процеси?

Заплаха ли е за България емиграцията в един все по-глобализиращ се свят?

В какъв свят ще живеем през 2050 г. и как да се адаптираме и изпреварим процесите?

 

ПРОГРАМА

13:30–14:00 – Регистрация

14:00–15:00 – Откриване на събитието. Представяне на изготвеното проучване.

15:00–16:30 – Дискусия в четири работни групи

16:30–17:00 – Кафе-пауза

17:00–18:00 – Дискусия в пленум. Закриване.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре