Цената на личния преход - зелен, дигателен, демографски

В света се случват три големи трансформации – зелена, дигитална и демографска. Обвързани помежду си, те в голяма степен ще определят бъдащето на човечеството. Готовността за тях ще се превърне в конкурентно предимство за страните, икономиките и обществата ни.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти