ЛИДЕРИ НА ПРОМЯНАТА 2022

Обявяваме процедурата по кандидатстване за участие в обучителната програма на ФФЕ, България "Лидери на промяната" за отворена! Желаещите да вземат участие в проекта е необходимо да попълнят онлайн формата за кандидатстване в срок до 22 април 2022 г.

Всички необходими подробности за изданието за 2021 г. – информация за съдържанието, за графика, за условията за участие и за процеса на кандидатстване и сформиране на група, както и самата форма за кандидатстване могат да бъдат открити на информационния сайт на проекта: www.lead-change.info

Очакваме ви!

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре