Дискусионен форум: НЕВИДИМИ РЪЦЕ - Печелившо управление на отпадъците за всички

Ако неформалният сектор пряко или косвено засяга вашата дейност, този форум е за вас. Запазете датата 14 юни, 10-16.00 ч, Дом на Европа, София.

Съществуването на неформален сектор, работещ паралелно с официалните системи за управление на отпадъците, е факт в почти всеки град на всеки континент, в различен мащаб и с разнообразние от дейности – "вехтошари", събирачи, прекупвачи.

Как и доколко влияят неформалните дейности върху управлението на отпадъците у нас?

Дали те са в съревнование, в пряк конфликт или в съзвучие с официалната система?

Възможно ли е сега неформалното събиране на рециклируеми материали да се превърне от нарушение в услуга?

Много са въпросите около събирачите на вторични суровини, включително здравно-хигиенни, социални, икономически и чисто човешки страни. Както самите събирачи не са еднородна група, така нееднозначни са и въздействията от тяхната дейност върху различните действащи лица.

Каним всички заинтересовани на дискусионен форум, ориентиран към търсене на оптимални решения. В събитието ще участват и международни експерти, които ще представят своя световен и конкретен опит от нашия регион в работата с неформалния сектор в управлението на отпадъците, включително примери от Македония, Сърбия, Румъния.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре