Непредставителна демокрация. Кои не са представени в българския парламент?

Българската демокрация става все по-непредставителна. Ако в нейното начало през 1990-те трудно се намираше човек, който да не е гласувал, то настоящето Народното събрание, избрано през 2023 г., представлява едва около 40% от гласоподавателите; мнозинството хора в страната са останали без свое представителство. Това е тревожно развитие, най-малкото защото поставя под въпрос легитимността на нашите избраници, овластени да вземат решения вместо нас. И докато съществуващите изследвания по темата по-скоро се фокусират върху гласувалите и представените, то по-рядко виждаме разработки, даващи думата на непредставените. Кои са те и какви са причините за тяхната непредставеност? Тези въпроси са основната движеща сила на настоящото изследване.

Отговорите на тези въпроси авторите намират с помощта на смесена методология, включваща количествен и качествен анализ върху данни от шестте парламентарни избори, проведени между 2013 и 2021 г. Избраният период е достатъчно дълъг, за да открои основните тенденции в непредставеността на нашето общество. Той е и достатъчно скорошен, което гарантира и актуалността на находките и заключенията.

  • Количественият анализ засича информация от екзит-полове, предоставени от „Галъп интернешънъл болкан“, с данни от НСИ. По този начин изследването извежда профилите на непредставените граждани на база основни демографски характеристики (пол, възраст, населено място, етнос, образование).
     
  • Качественият анализ включва 13 дълбочинни интервюта с хора, чиито профили се вписват в тези на представените и непредставените. Чрез тях авторите се опитват да интерпретират количествените данни, за да изградят хипотези за последваща проверка. Извеждат няколко основни групи непредставени (негласували непредставени; гласували непредставени; гласуващи, но възприемащи се като непредставни), чиито профили често влизат в противоречие едни с други.

>> изтегли публикация "Непредставителна демокрация. Кои не са представени в българския парламент?"

Инфографика 1

Инфографика 2

Инфографика 3

Инфографика 4

Инфографика 5

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре