Friday, 22.02.2019 - Хотел Интерконтинентал София, пл. Народно събрание № 4

Новият доклад на Римския клуб „Хайде!“, представяне и дискусия с почетния председател на Римския клуб, проф. д-р Ернст Улрих фон Вайцзекер

В новата си книга "Хайде!" (Come on!) авторите Ернст Улрих фон Вайцзекер и Андерс Вийкман, в сътрудничество с повече от 30 члена от Римския клуб, предлагат възможни решения за глобалната екологична и социална криза, както и преразглеждане на начина, по който правителствата, бизнесът, финансовите системи, иноваторите и домакинствата взаимодействат с нашата планета.

Според тях, човешкият отпечатък се увеличава бързо и, ако не се промени, в крайна сметка ще доведе до колапс на глобалната икономика. Освен климатичната, сред основните заплахи е и икономическата - финансовият капитализъм, либерализацията на капиталовия поток, екстремната икономика на свободния пазар, безконтролните транснационални корпорации, ламтежът за печалби без оглед на обществената им вреда, приоритетът на търговията над социалната справедливост и околната среда, потъпкването на националните суверенитети и правила. Измерването на успеха по растежа на БВП се оказва неадекватен и също така прикрива нарастването на неравенството между богати и бедни. Нови показатели, като Истински индикатор за напредъка (Genuine Progress Indicator), биха могли по-точно да измерят икономическото благосъстояние.

"Хайде" включва много практически примери, успехи и възможности за "Пълен свят". Преминаването към кръгова икономика може да помогне за преодоляване на недостига на природни суровини, значително намаляване на въглеродните емисии и увеличаване на работните места. Регенеративното земеделие ще помогне да се спре ерозията на почвата, да се увеличат добивите и да се изгради въглерод в почвата. Трябва да се положат усилия за овладяване на финансовия сектор чрез увеличаване на капиталовите резерви и контрол на създаването на пари. "Свръхпотреблението или замърсяването са отишли твърде далеч", налице е очевиден физически конфликт между растежа на икономиката и опазването на околната среда.

Новото Просвещение трябва да се характеризира със значително подобрен баланс между хората и природата, между пазарите и закона, между частното потребление и обществените блага, между краткосрочното и дългосрочното мислене, между социалната справедливост и стимулите за върхови постижения.

Докладът ще бъде представен от почетния председател на Римския клуб, проф. д-р Ернст Улрих фон Вайцзекер - преподавател и директор на няколко университета и института, между които Център на ООН за наука и технологии за развитие. Основател и президент на Вуперталския институт - водещ мозъчен тръст по енергийна ефективност, материални потоци и климатична политика. От 1998 до 2005 е член на германския Бундестаг, председател на Комисията по глобализация и околна среда. След това е декан на Школата по науки за околната среда и управление в Калифорнийския университет. През 2007 е назначен за съпредседател на Международната група по ресурсите към ЮНЕП. Ернст е водещ автор на три доклада на Римския клуб - Фактор четири (1995), Границите на приватизацията (2005) и Фактор пет (2009).

Връзки

Програма

Работни езици са английски и български с осигурен симултанен превод.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре