Wednesday, 04.10.2017 - Сливен

„Перспективи за образователната система и образователна интеграция на малцинствата”, дискусионен форум

Българската образователна система има недостатъци в много насоки. Тя е особено неуспешна по отношение на интеграцията на ромите в България. Слабата интеграция води до проблеми в последствие, като слаба интеграция на трудовия пазар, социално и икономическо изключване, бедност и формирането на така наречените паралелни общества. Събитието има за цел да предложи стратегии и решения за прекъсване на този цикъл.

Преобладаващият негативен образ на ромите в българското общество, дискриминацията и ниската степен на интеграцията им бяха централна тема на дискусията. Една от основните теми засягаше огромните проблеми в областта на образованието. Процентът на неграмотни е близо 12% (в цяла България 0,5), всяко четвърто ромско дете на възраст от 7 до 15 години не посещава учебно заведение.

Само малък процент взима участие в официалния пазар на труда. С оглед на сериозните демографски проблеми на България и намаляващото население в трудоспособна възраст, ниското образователно равнище на младите роми е двойно по-проблематично. Всеки пети младеж, който навлиза в пазара на труда е етнически ром, а повечето от тях са младежи без достатъчна професионална квалификация и завършено образование.

Съществува необходимост от налагане на дългосрочна програма за изпълнение на националната стратегия за интеграция на ромите, за да се овладее най-голямото предизвикателство на интеграцията в България. Докато образователните програми, специално съобразени с ромите до голяма степен се провалят, педагозите препоръчат интеграционна система, с която, по същия начин, се отхвърля всяка форма на сегрегация.

Негодуванието на останалата част от българския народ и най-вече на родителите срещу такъв вид интегрираща система е силно. Те изтъкват потенциално снижаващите се стандарти в училищата и недостатъците за собствените им деца. Проблемът е също така и високото работно натоварване за учителките и учителите.

Форумът даде възможност за обмен на опит и изложи решения и стратегии, в национален контекст и на местно равнище, които бяха обсъдени критично. Бяха разработени конкретни препоръки и практични предложения относно необходимата насока и подобрената координация на програмите за интеграция.


Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре