Thursday, 07.02.2019 - София Хотел Балкан, зала „Сердика“

Противодействие на корупцията 2018: Обществени очаквания и постигнати резултати, Национална кръгла маса

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от проучване на общественото мнение, което отразява обществените очаквания за приоритетните насоки в борбата с корупцията. Акценти в дискусията ще бъдат поставени върху коментар на приложението на новото антикорупционно законодателство, изработен от Асоциация „Прозрачност без граници“, както и върху перспективите за противодействие на корупцията.

Посредством тази инициатива, съвместно с нашия партньор Асоциация „Прозрачност без граници“ бихме искали да предоставим поле за дискусия между представители на институциите, граждански организации и експерти, в която основен фокус е поставен върху определяне на насоките и перспективите за ефективна борба с корупцията в страната.

Форумът е част от проект „Основи на демокрацията: противодействие на корупцията и доверие в политическите институции. Противодействие на корупцията 2018: обществени очаквания и постигнати резултати“. Покани за участие в кръглата маса са изпратени до представители на институции, ангажирани в превенцията и противодействието на корупцията, граждански организации, народни представители, експерти и журналисти.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре