След въглищата накъде? Справедлив енергиен преход в България

Защо е важно да се противодейства на настъпилата вече климатична криза? Каква е връзката й с въглищата и въглеродните емисии? Какво може да се направи за регионите, зависими от въгледобивната и въглищна промишленост?

WWF България и Фондация Фридрих Еберт реализират съвместен проект за повишаване на осведомеността и ангажираността за осъществяване на справедлив енергиен преход в България.

Data privacy notice for the video

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре