Екип и контакти

Жак Папаро

Директор

jacques.paparo(at)fes.bg

Мария Петрова

Проектен координатор  

Демократично развитие и гражданско участие
Политическо сътрудничество
Устойчиво развитие
Младежка политика

maria.petrova(at)fes.bg

Калина Дренска

Проектен координатор 

Икономическа и трудова политика
Синдикално сътрудничество
Равенство между половете
Международна политика

kalina.drenska(at)fes.de

Боряна Иванова

Главен счетоводител

borjana.ivanova(at)fes.bg

Емилия Бургазлиева

Проект-асистент, издателска дейност и уеб администрация

emilia.burgaslieva(at)fes.bg

Валентин Стоилов

Шофьор, касиер и логистика

valentin.stoilov(at)fes.bg

местоположение

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти