Практика

На български и немски студенти със специалности, имащи отношение към нашата работа, предоставяме възможността за практика при нас.

Кандидатите трябва да са завършили поне две години от обучението си, и добре да владеят български и по възможност немски език. По изключение немският език може да бъде заместен с английски.

Практиката продължава три месеца, може да се договори и по-кратък период. Стараем се да съобразяваме практиката по същество с желанията и интересите на практикантите, доколкото това е възможно в рамките на нашите работни линии.

Според правилата за прием на практиканти във Фондация Фридрих Еберт, обръщаме внимание на следните формални моменти, които трябва да се вземат предвид при провеждането на практиката:

  • ФФЕ не поема отговорност за злополуки или щети във връзка с практиката,
  • Сключването на необходимите застраховки (например здравна застраховка за чужбина, застраховка “Гражданска отговорност”, застраховка за злополуки и др.) се поема от кандидата.

Подкрепа за всичко останало ще оказваме с удоволствие.

Молим кандидатите да ни изпратят следната информация на немски или английски език:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Темите и сферите на работа, които представляват най-голям интерес за Вас
  • Времевия диапазон на практиката, ако е възможно - с конкретни дати

Моля изпратете Вашата кандидатура на и-мейл office(at)fes.bg

С кандидатстването за практикантско място, Вие се съгласявате с временното съхранение на личните Ви данни, които ни предоставяте във Вашата кандидатура. Съгласието за предоставяне на данните се счита за дадено с изпращането на Вашата кандидатура.  След приключване на процеса на подбор (до 6 месеца) Вашите данни ще бъдат изтрити.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти