Стипендии

Стипендии на ФФЕ за студенти и докторанти

Подпомагането на талантливи млади хора е от особено значение за нас. Фондация Фридрих Еберт е създадена преди повече от 90 години, за да предостави възможност за висше образование на надарени млади хора от работническата класа и да ги стимулира да работят за утвърждаване на демокрацията. За нас са важни не само добрите оценки от следването, а най-вече общественият и политически ангажимент на кандидатстващите за стипендия.

Как мога да кандидатствам?

Подпомагаме студенти от обществени и държавно признати университети. Стипендии се отпускат за всички специалности и докторантури. Чуждестранни студенти могат да кандидатстват, ако в момента на кандидатстването вече следват в Германия.

Повече информация

Към страницата на стипендиите на ФФЕ (на немски език)

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти