Tuesday, 07.06.2022 - Дом на Европа, ул. "Г.С. Раковски" №124, София

Нулева толерантност към тормоза и насилието на работното място, конференция

В трудовия процес у нас се практикуват почти всички потенциални форми на тормоз, става ясно от проучване на Център за развитие на устойчиви общности, съвместно с експерти от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

Така например, за около 2/3 от изследваните лица отделни елементи от определението „сексуален тормоз“ в по-голяма или по-малка степен намират отражение на работното място. С най-голяма тежест се посочват формите като: обсъждане на сексуалния живот на колега (30.4%), нежелани сексуални намеци, предложения (27.2%), сексуални коментари за нечий външен вид, като части от тяло, дрехи и др. (26.4%).

Какви са потенциалните рискове от насилието и тормоза на работното място както за наетите служители, така и за работодателите; какви мерки могат да се предприемат на национално и на фирмено ниво за тяхната превенция, докладване и решаване на вече възникнали конфликти; защо България трябва да ратифицира Конвенция 190 на МОТ; какви са добрите практики в Гърция, Италия и Испания – това са само част от въпросите, чиито отговори ще се търсят от всички заинтересовани страни на конференцията.

Събитието се организира по инициатива и в партньорство с Център за развитие на устойчиви общности /ЦРУО/. В него ще се включат представители на синдикалните организации, институции, бизнес и НПО.

ПРОГРАМА

Моля да потвърдите Вашето участие в конференцията до 1 юни 2022 г. на

  • имейл gpf.bulgaria(at)gmail.com или на
  • телефон +359878399434, с Вашите две имена, което е изискване на Дом на Европа.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре