Публикации

Настоящото изследване, направено в периода март-ноември 2019 г. има за цел да представи анализ на участието на жените в изборите за Европейски парламент и местните избори през 2019 г. в България - да очертае опита на жените в политиката, политическите и правните рамки, които насърчават участието на повече жени в процесите на вземане на решения и, поставяйки акцент върху участието на ромските жени в политиката, да провокира намирането на решения, насочени към осигуряване на политически и законови гаранции за интеграция на ромите посредством участието на повече жени от ромски произход в администрацията и в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.


повече

Докладите на Съвета на ЕС и на ЕК не осветляват някои много належащи проблеми - маси работещи бедни, потискане на синдикатите, неспазване на законите, както и повсеместни нарушения на човешките права. Този доклад на Кампания Чисти дрехи обаче показва, че изброените са често срещани в шивашката промишленост, в която са заети 120 000

работници. Като пряко следствие от социалните кризи в страната, членовете на семействата на шивачките и много други граждани емигрират в търсене на препитание - и много често се озовават на различни места в Западна Европа със същите несигурни условия на труд.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

The EU Council’s report and European Commission’s Country Report Bulgaria do not shed light on other grave issues – endemic working poor, repression of unions, non-observance of the law, as well as widespread violations of human rights. The 2018 CCC country profile shows that the latter are widespread in the garment sector which has 130.000 employees. As a direct impact of this social crises in Bulgaria, family members of tailors and many other citizens emigrate in search of means for survival – and all too often end up doing other precarious jobs in Western Europe.


повече

Към настоящия момент бъдещето на много европейски социалдемократически партии изглежда под въпрос. Въпреки тежкото положение на левицата, създалия се вакуум и натиска на конкурентните формации, левите партии в редица държави от ЕС постигнаха сериозни успехи (Дания, Испания, Португалия, Обединеното кралство, Холандия). Разговорът за лявата идеология не е само разговор в рамките на БСП и не бива да бъде.


повече

Цифровите технологии водят до реорганизация във всички сектори на икономиката, както и в обществото като цяло. Необходимо е разработването на Национална стратегия за развитието на страната, в т. ч. и за използване на предимствата и ограничаване на потенциалните негативи от Четвъртата индустриална революция. Усъвършенстването на системата за определяне на потребностите от кадри за икономиката и администрацията и адаптирането на системите за средно и висше образование към новите условия следва да заемат централно място в стратегията.


повече

Настоящото издание изследва развитието на българската партийна система в периода 2009-2019 г. Разгледани са електоралното влияние и парламентарната дейност на основните политически партии. Представени са предизвикателствата пред тях в процеса на консолидиране на българската демокрация.


повече

| Publikation

The series presents shifts and dynamics within Bulgarian political parties and the party system as a whole, thereby shedding light on the development of Bulgarian democracy as a whole and the challenges in the process of its consolidation.


повече

| Europa & Außenpolitik | Publikation

The stabilisation of the eurozone is one of the big challenges Europe is presently facing. While in some states of the EU the euro is still considered to be a critical integrative factor for the European Union, in others it is seen as an unfinished project, whose internal trade and financial imbalances create international redistributions and political strains, which are hard or impossible to resolve within the realm of national policies. While different models for reforming the currency union are being broadly discussed, the fact that another six countries are supposed to enter this Union is hardly mentioned in the debate.


повече

| Publikation

The victory of GERB in the elections enables the party to complete its governing mandate. BSP has made a breakthrough in some regional cities of the country, but it cannot yet be seen as an alternative for a ruling party. Nationalist formations achieved lower results after the division.


повече

| Publikation

The upcoming campaign for the local elections will be extremely intense, and full of compromising statements and smutty PR.

After winning the European elections, GERB is embarking upon the election campaign with confidence.

The divisions in BSP after the European elections seem to have temporarily died down and the party is emerging relatively consolidated for the local votes.


повече

| Publikation

The European elections confirmed the political status quo and showed that there is no alternative in which voters are wont to place their trust. The campaign of compromising others led to an ebbing of voters and has confirmed the tendency of lack of confidence in the political elite and political parties as a whole. Scandals related to apartments and guest houses once again raised the issue of corruption in power.


повече

България навлезе де факто в предизборна кампания с шумния скандал със закупените луксозни апартаменти от хора във властта на ниски цени. Той доведе до силна обществена реакция и се превърна в тема номер едно в публичното пространство. Тези събития показват, че предстои изострена предизборна кампания, която ще бъде наситена с компромати и черен PR, а европейската тема ще мине

вероятно на заден план.


повече

| Publikation

Bulgaria has de facto entered the election campaign with a noisy scandal around luxury apartments bought by people in power at low prices. This has led to a strong public response and has become the number one theme in the public domain. These events show that there will be an intensified election campaign with a focus on compromising situations and black PR, and European topics will probably fade into the background.


повече

Автори: Борис Попиванов, Александър Димитров, Ваня Григорова, Страхил Делийски, Георги Бърдаров, Евелина Славкова, Теодор Славев, Стефан Георгиев, Георги Джартов, Първан Симеонов

 

Съставител: Стефан Георгиев; Книгата представлява сборник от 10 текста на 10 млади български анализатора (политолози, социолози и икономисти), които разказват своята представа за бъдещето на България, изхождайки от днешната реалност.


повече

Настоящият доклад съдържа основните резултати и изводи от национално социологическо изследване на българската младеж, представително за младите хора на възраст от 14 до 29 години. Изследването е организирано, методологически разработено и финансово реализирано от фондация Фридрих Еберт. За втори път след 2011 – 2015 г. Фондацията си поставя за цел да установи нагласите на младите хора в различни страни от Югоизточна Европа. През 2018 г. проучването има предимството, че се провежда практически едновременно в десет държави (Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора) и с почти унифицирана анкетна карта, което позволява вече максимална съпоставимост и сравнимост на данните както в регионален, така и в хронологичен план.


повече

| Publikation

This report contains the main results and conclusions of a national sociological survey of Bulgarian youth, and is representative of young people aged 14 – 29. The research was organised, methodologically developed and funded by the Friedrich Ebert Foundation. For the second time after 2011 – 2015, the Foundation set out the goal of determining the attitudes of young people in different southeast European countries. In 2018, the survey has the advantage of being conducted practically simultaneously in ten countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Slovenia, and Serbia) and with an almost identical questionnaire, now providing for maximum similarity and comparability of data both at regional and chronological levels.


повече

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Sie sind an weiteren digitalisierten Publikationen der FES Bulgarien interessiert?

weiter

Мероприятия