Публикации

14.01.2022

"Възходът на Германската социалдемократическа партия ни мотивира."

Интервю с Крум Зарков пред централното партийно издание на Германската социалдемократическа партия "Vorwärts"


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Влияние на данъчната система върху сивата икономика и малките фирми

Поради своята структура, данъчната система в България пряко стимулира сивата икономика. Най-големите проблеми по отношение на сивата икономика произлизат от ниския данък печалба, ниския данък дивидент и максималния осигурителен доход. Обратно на общоприетото мнение, покачването на ниските данъци ще доведе до по-бързо и лесно премахване на порочните практики.


повече

Европейският съюз: Ще достигнат ли пукнатините по фасадата до фундамента на сградата?

Натрупването на поредица от кризи – финансова и икономическа, бежанска и мигрантска, пандемията от Ковид-19 – подложи на сериозно изпитание ЕС, на първо място неговото единство и способността да формулира общи позиции и да взима единни решения. Тези проблеми допълнително се усложниха на фона на глобализационните процеси и кризата на националната държава, предизвикали сериозен дестабилизиращ ефект на ниво общество. Налице са три сериозни обществени дефицита: на сигурност (национална, персонална, социална), като изчезналата сигурност се търси на субстатално ниво – в общността на етнос, религия, идеология, очертаващи дълбоки вътрешни разделителни линии в обществата; на справедливост – през призмата на нарастващите неравенства – както между държавите членки, така и вътре във всяка от тях; на…


повече

Новото българско правителство: СОЦИАЛИСТИТЕ ОТНОВО ВЪВ ВЛАСТТА, Автор Борис Попиванов

На 13 декември 2021 г. българското Народно събрание избра редовно правителство на коалицията между новата формация „Продължаваме промяната“, лявата Българска социалистическа партия, проекта „Има такъв народ“ на шоумена Слави Трифонов и дясно-екологичното обединение „Демократична България“. Така бе поставен край на продължилата 7 месеца политическа криза в страната. Новият кабинет е продукт на най-сложната конфигурация, която България е виждала в годините на демокрацията – за първи път участват 4 самостоятелни формации, 3 от които формално или реално представляват коалиции. Преговорите протекоха за по-малко от 4 седмици и доведоха до коалиционно споразумение от 180 страници.


повече

Концепция за новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите

Националната стратегия за интеграция на ромите съдържа множество слаби моменти, които не позволяват нейното изпълнение да доведе до реална промяна в състоянието на ромските общности. Настоящият доклад съдържа предложение към новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите на България Той е

продължение на анализа „Мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите“. Докладът се концентрира върху области, които предходната Национална стратегия не бе застъпила или бе реализирала по незадоволителен начин – равноправието на ромската жена, многообразието на ромската общност, мониторинг на изпълнението. Представени са и предложения към някои от вече съществуващите приоритетни области.


повече

Мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за интeграция на ромите

Настоящият анализ има за цел да допринесе за оценката на приключващата Национална стратегия за интеграция на ромите и нейното изпълнение от гледна точка на необходимите промени в новия документ за равнопоставеност, включване и участие на ромите. Анализът допълва, а не измества съществуващите доклади за оценка на Националната стратегия – Гражданските мониторингови доклади за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите в България, изработени от широка коалиция от водещи ромски неправителствени организации и Оценка на интеграционните политики към ромите през периода 2012-2019 г., изработена от Института по философия и социология към Българската академия на науките.


повече

| Europa & Außenpolitik | Publikation, News

Where History Crosses Politics: Relations Between Bulgaria and The Republic of North Macedonia

The two countries share a common history according to the 2017 bilateral Treaty of Friendship, Good-Neighbourliness, and Cooperation. This, however, turns out to be insufficient to unite policy and politicians. Two political parties sharing the same name on both sides of the border are at the forefront of the dispute on the historical heritage. Simplified to the utmost and rendered as practical as possible, the formula for exiting the impasse could be formulated thus: two neighbouring countries, both members of the EU, with a practically non-existent border between them, open to communion between citizens, businesses, and cultural institutions from both sides, where all disputes gradually grow ever less relevant, and where people do not confront each other.


повече

| Publikation, News

Polit-Barometer: Year 21, Issue 9, November

The party system in Bulgaria is in a period of significant transformation. At this stage, there do not appear to be any insurmountable differences between the parties that are in talks to form a government. GERB and MRF will continue to find themselves in political isolation until they are reformed politically and ideologically.


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Зелен растеж – митове и реалност

Постигането на екологична устойчивост е централното предизвикателство за човечеството през XXI век. Хипотезата за отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси изглежда силно компрометирана, ако не и очевидно нереалистична. Европейският зелен пакт е план за запазване на икономическото статукво, а не за неговата трансформация.


повече

Икономически теории и икономически политики: Прогресивни подходи за справяне с коронакризата

Каква ще бъде цената на настоящата здравна и финансова криза и кой ще я плати, са главните въпроси, на които спешно трябва да се отговори политически. Пред лицето на пандемията целият свят осъзнава нуждата от дълбоки икономически реформи и България не прави изключение. Необ

ходима предпоставка за фундаментални реформи в институциите е наличието на икономически идеи. Именно идеите се превръщат в оръжието, проправящо пътя към преструктурирането на обществения договор, тъй като те дефинират не само причините за конкретния икономически проблем, но и начина за справяне с него. В настоящия анализ бяха представени две противоречащи си идеи, чрез които се е водила и продължава да се води отколешната битка за разпределение на богатството. Предстои да видим коя от тези идеи ще прегърнат…


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Ковид-19 - Белези и недъзи на българското здравеопазване

Три са сериозните недъзи в българската здравна система: органичен достъп до здравеопазване, високи доплащания от страна на пациентите и хронично недофинансиране. Здравната криза обостря съществуващите проблеми, които се проявяват във фазите на превенция, откриване и лечение на Ковид-19. Страните с най-добро здравеопазване в света си приличат по това, че са отредили главната роля в здравеопазването на държавата и са ограничили максимално ролята на пазара.


повече

19.11.2021

Партия на строителите на мостове - Ролята на ГСДП след изборите за Бундестаг

„Ако една партия иска да спечели мнозинство и да получи мандат да състави правителство, е необходимо нейното ръководство да обедини волята си за обновление в рамките на партията с придобиването на програмно-политически умения и лична готовност за сътрудничество." Така историкът Клаус Шьонховен описва условията за възхода на ГСДП през 60-те години на миналия век преди Вили Бранд да поеме управлението.


повече

| Publikation, News

Polit-Barometer: Year 21, Issue 8, October

Bulgaria faces a serious crisis as a consequence of the fourth wave of the pandemic. President Radev is favourite to win a second term of office. Even if GERB win the elections, there is little likelihood that they will form a government.


повече

Черноморският регион в геополитическия триъгълник Европейски съюз - Русия - Турция

Страните от Черноморския регион днес са изправени пред множество дилеми, най-сложните от които попадат в полето на противоречие между мнимите общи интереси и реалния национален интерес. Темата разгоря десетки дебати, които отразяват колективни и индивидуални цели и намерения, които са в синхрон или не с политическите действия на Европейския съюз или пък разглеждат събитията от гледна точка на руско-американското противоборство. Какъв е пътят за постигане на просперитет в региона и каква е ролята на външните фактори в този процес?


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Дигитално образование и достъп до знание. На какво ни научи пандемията?

Подобно на целия свят, и в България извънредното преминаване към онлайн обучение освети и изостри съществуващите отпреди неравенства в образователната система. В България темата за нарастващите образователни неравенства остава далеч от центъра на медийното внимание и обществения дебат, където преобладават клишетата за „образованието на бъдещето“ или абстрактно отрицаващи позиции – два еднакво непродуктивни подхода по темата. Практическият опит показа, че въпреки безспорните нови възможности на дигиталните платформи, те не могат да заместят присъственото обучение и се отразяват негативно на мотивацията, ангажираността и качеството в образователния процес.


повече

| Publikation, News

Polit-Barometer: Year 21, Issue 7, September

Bulgaria is entering a period of political turbulence. For the first time in the democratic history of the country, the elections for President and the National Assembly will be held on the same day. President Radev is favourite to win a second term. He continues to be the politician with the highest approval in the country. The next parliament is also expected to be highly fragmented, which will make negotiations for a stable parliamentary majority difficult.


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Ефекти от пандемията и държавната политика върху туристическия сектор

Предизвиканата от пандемията криза имаше опустошителни последици за туристическия сектор в цял свят през 2020 г., като България не правеше изключение. През летния туристически сезон на 2021 г., обаче, туризмът в страната постигна рязко възстановяване, като някои общини дори отчетоха рекордни приходи от туризъм. Туристическият бранш може да се възползва от много от извънредните мерки за подпомагане, предлагани от държавата, но не са предвидени гаранции, че средствата ще стигнат до работниците.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 21, Issue 6, July-August

Bulgaria entered an unprecedented political crisis following the antisystemic, antiparliamentary and destructive behaviour of There Is Such a People (Ima Takuv Narod - ITN). Political polarisation in the country has built a wall between the main political parties, which restricts opportunities for dialogue and finding a solution to form a Parliamentary majority. Third Parliamentary elections in slightly over six months push the state to a stalemate and to deepening the political crisis.


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Труд и капитал във визията на "новите политици"

Различните групи във всяко едно общество имат различни интереси, като много често тези интереси не само не се припокриват, а дори си противоречат. Новите политически формации, дошли на крилете на протестите срещу „статуквото“, не разпознават в своите програми и заявки проблема със статуквото в трудовоправните отношения между работници и работодатели. Липсват мерки срещу експлоатацията, трудовите злополуки, нарушенията на трудовия кодекс в ущърб на работниците, законови промени за правото на стачка, насърчаване на колективните трудови договори, засилване на ролята на работническите обединения, образователни реформи в посока познаване на трудовите права и други.


повече

Пандемията: Феминистки фронтове

Двуезичният (български и английски) сборник е плод на вече повече от година съвместен труд както на колектива на ЛевФем, така и на платформата Transnational Social Strike и международната феминистка мрежа EAST - Essential Autonomous Struggles Transnational в сътрудничество с Фондация Фридрих Еберт. "Пандемията: феминистки фронтове" отразява социалните и трудови борби, стачки и протести на жени, мигранти, ключови работници и ЛГБТИ+ хора от Източна Европа (но и отвъд) в контекста на Ковид-19 кризата.


повече

| Soziale Demokratie und Rechtsstaat | Publikation

Essential Struggles: Pandemic Fronts

The bilingual (Bulgarian and English) collection is the result of more than a year of cooperation of the LevFem team, the Transnational Social Strike Platform, the international feminist network EAST - Essential Autonomous Struggles Transnational and the Friedrich-Ebert-Stiftung Bulgaria. The publication reflects the social and labor struggles, strikes and protests of women, migrants, key workers and LGBTI+ people from Eastern Europe (but also beyond) in the context of the Covid-19 crisis.


повече

Парламентарният вот от 11 юли 2021 г.: МАНЕВРИ ПО ВЪРХОВЕТЕ, Автор Борис Попиванов

Предсрочните парламентарни избори в България от 11 юли имат особености, които ги отличават от всички предходни в годините на демокрацията. Българските граждани не приеха тежестта на изборния залог. Те бяха призовани да помогнат за излъчване на „правителство на промяната“, каквото можеше да се излъчи и в предишния парламент, и за каквото претендираше актуалният служебен кабинет. В кампанията упорито липсваше убедителен образ на бъдещето. Агитацията заместваше политиката с аритметика в две централни измерения: „да спрем тези“ и „да се съберем с онези“.

Интересът трудно можеше да бъде голям. Едни от най-уникалните избори имаха възможно най-безличната фасада.


повече

Ръководство за ангажиране със "Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020-2025)"

Тази публикация си поставя за цел да представи на българските граждани и на българските политици Стратегията за равенството между жените и мъжете в Европа. Тя има за цел да провокира българските политици да предприемат действия, които ще допринесат за преодоляване на съществуващите неравенства между жените и мъжете у нас. Неравенствата и неравнопоставеността между жените и мъжете у нас са част от нашето ежедневие. Въпреки това, те са традиционно неглижирани от страна на политиците, а напоследък са сбутани в последната сред най-последните точки от политическия дневен ред. И вероятно заради това, нито един български политик не направи усилия да популяризира приемането и на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030.


повече

Инициативата „Три морета“: Между геополитическата конфронтация и прагматичния реализъм

През 2020 България пое председателството на Инициативата „Три морета“, обединяваща 12 страни членки на ЕС от Източна Европа, разположени между Балтийско, Черно и Адриатическо море. Инициативата е геополитическа и е свързана със сдържането на Русия, стремеж за изграждане на по-добра инфраструктурна мрежа и свързаност по направлението север-юг в Източна Европа и сътрудничество между участничките за постигането им. Подкрепена е от САЩ, Китай също официално проявява интерес към сътрудничество. ЕС (и Германия) подходиха въздържано към нея, но постепенно се ориентираха към по-активно присъствие. Ще успее ли България да навигира успешно в „трите морета“? Отговор търсеха участниците в едноименната конференция, българската визия беше представена от президента на България Румен Радев.


повече

Регионалните демографски дисбаланси


| Migration & Integration, Soziale Demokratie und Rechtsstaat | Publikation

RADICALISATION OF REJECTION: Group Hate and Right-Extremist Attitudes in Bulgaria

Bulgaria, like most European countries, is also a ground for the development of far-right movements and organisations. Widespread stereotypes in today’s Bulgarian society regarding “others”, Turks, Roma, Jews, refugees and LGBT people are negative. However, there is also a different level of tolerance for such differences, with the Roma being the most hated ethnic group. Four main dimensions of value perceptions, which are usually considered to be the basis for far right

attitudes - ethnocentrism, racism, xenophobia and islamophobia and conspiracy belief - are the subject of an analysis prepared by Prof. Dr. Antony Todorov, based on an empirical sociological survey conducted in autumn 2020 by the agency AFIS. The data analysis was performed by Chavdar Naidenov and Stefan Georgiev.


повече

РАДИКАЛИЗАЦИЯ НА НЕПРИЕМАНЕТО: Групова омраза и дясно-екстремистки нагласи в България

България, както и повечето европейски държави, е терен за развитие на крайнодесни движения и организации. Масово разпространените стереотипи в днешното българско общество по отношение на турците, ромите, евреите, бежанците, ЛГБТ хората, са негативни, а ромите са най-мразената етническа група. Четири основни измерения на ценностните представи на национално ниво, които обичайно се смятат за основание за крайнодесни нагласи – eтноцентризъм, расизъм, ксенофобия, ислямофобия и конспирационизъм - са обект на изготвения от проф. д-р Антоний Тодоров анализ, основан на проведеното от агенция АФИС национално представително изследване през септ.-окт. 2020. Анализът на данните е осъществен от Чавдар Найденов и Стефан Георгиев. Предлагат се възможни политики за ограничаването на влиянието им в…


повече

Неслучващият се данъчен разговор в България и неговите пороци - Мониторингов доклад

Българската данъчна система е регресивна и най-голямата тежест от ДДФЛ и социалноосигурителните вноски пада върху лицата с ниски доходи, директно посочва ЕК през 2020 г. Въпреки своята категоричност, последователност и значимост, подобни констатации не предизвикват особен интерес в основните българските медии. Същевременно, в продължение на години, медийното пространство у нас остава до голяма степен доминирано от мнения на фигури, които не крият своята лична съпричастност към въвеждането на настоящия данъчен модел. Настоящият мониторинг има за цел да докаже, че възможностите за широк и пълноценен дебат относно един от фундаменталните механизми за функционирането на обществата – данъчно-осигурителната система – са ограничени и изкривени, а българската медийна среда носи своята вина.


повече

Българският модел за политическо финансиране и провеждане на избори - Международни стандарти, актуални проблеми и възможни решения

Настоящата публикация е резултат от работата на експертен екип на Асоциация „Прозрачност без граници” по проект „Основи на демокрацията: прозрачност при финансирането на политическата дейност и почтеност в изборния процес в България”, осъществяван с подкрепата на ФФЕ. Наблюдението на изборния процес и на начина, по който функционират

основни институции на представителната демокрация в България, показват, че са необходими още целенасочени и последователни усилия за преодоляване на съществуващите проблеми в тези области. Изданието допълва усилията в тази област, като разглежда темата от друг ракурс – през призмата на съответствието на българския модел с международните стандарти за финансиране на политическата дейност и за провеждане на демократични избори.


повече

Социално-икономически аспекти на политиките за борба с климатичните промени

България има отчетлива нужда от национална концепция и стратегия за плавен преход към въглеродно неутрална икономика, която да осигури устойчивост на енергийната система, съчетана с повишаване на качеството на живот на хората. Публикацията очертава вероятните сценарии за българската икономика и българските граждани от прилагането на действащите и очакваните бъдещи политики на глобално и европейско ниво за борба с климатичните промени. Чрез дискусията, която се повдига, се търси набелязването на комбинация от мерки, които концептуално биха позволили страната ни да осигури по-чиста и здравословна околна среда за бъдещите поколения, но не на цената на продължаваща деиндустриализация, лишаване на цели региони от поминък и допълнителни тежести за най-бедните и уязвими групи от населението.


повече

Дистанционното обучение по време на кризата с COVID-19 - Предизивикателства пред образователната интеграция на учениците от ромската общност

COVID-19 е най-сериозният стрес-тест за състоянието на обществата през последните десетилетия, включително за кохезията вътре в тях. Ромското малцинство, което е обект на множествена изключеност и е изправено пред многобройни неравенства, е на „първа линия“ в това отношение в цяла Европа. Предизвикателствата, пред които пандемията изправи ромските семейства и училищата, обучаващи ученици от ромската общност засилват необходимостта от спешни политически действия по отношение на образователната интеграция на ромите. Предмет на настоящия анализ са именно предизвикателствата относно въвеждането на дистанционно обучение, участието на ромските ученици и образователната интеграция.


повече

V годишен доклад на КНСБ за резултатите от колективното договаряне на работните заплати 2019/началото на 2020 г. Бъдещи действия през 2020-21 г.

Петият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати обхваща действията на Конфедерацията на независимите синдикати в България за периода 2019 г. и началото на 2020 г., като отразява коор-

динираните усилия на синдикалните структури за изпълнение на зададените приоритети от колективните органи на КНСБ, отразени в Четвъртия годишен доклад, изготвен и приет през м. май 2019 г.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

Labour Relations and Social Dialogue in Bulgaria 2020

Industrial relations and social dialogue are an important element of any modern society. This publication aims to analyze their situation in Bulgaria in 2020, taking into account two important circumstances - the pandemic of COVID-19 and the census of members of trade unions and employers’ organizations. COVID-19 has led to the loss of many jobs and a change in the way many employees work. The census is carried out once every four years and is used to determine the nationally representative organizations of workers and employers.


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Кой спечели и кой загуби от коронакризата в България

Икономическата криза, предизвикана от пандемията от Ковид-19, в България доведе до задълбочаване на съществуващите в обществото неравенства както в икономическо, така и в здравно отношение. В печелившите от коронакризата икономически сектори, държавните предприятия се оказват губещи, за разлика от своите частни конкуренти, поради липса на цялостна държавна политика за засилване на пазарните позиции на държавните предприятия. Основен проблем при мерките за подпомагане на бизнеса и за запазване на заетостта, е, че беше допуснато да се подпомагат компании, които впоследствие реализираха печалби, вместо тези средства да се използват за подпомагане на гражданите, здравната система и самоосигуряващите се лица.


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Синдикализъм в пандемия

В условията на глобална пандемия, върху милиони работещи хора по целия свят се стовари с нова сила въпросът за техните трудови права и необходимостта от сдружаване и синдикализация, така че тези права да бъдат защитавани ефективно и качествено от новите предизвикателства. Антисиндикалните практики са факт в цяла Европа, а синдикалистите често стават жертви, задържани са или им е отказвано правото на достъп до работните места, както и комуникация с работниците, които представляват. По време на кризата членуващите в синдикати работници са успели да се преборят за по-засилени мерки за безопасност, допълнително заплащане, изплатено време за отсъствие по болест и други права и придобивки, включително за несиндикални членове.


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: Програми и платформи – липсващите социално-икономически теми

Настоящата публикация е част от серия регулярни социално-икономически анализи, съсредоточени върху предизвикателствата пред обществата, произтичащи от ковид кризата в България и по света. С това изследване Фондация Фридрих Еберт и „Барикада“ си поставят за цел запълнят празнината в обществения и медийния дискурс по въпроси, на които към момента малко се обръща внимание или умишлено се пренебрегват.


повече

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР: COVID-19 и достъпът до ваксини

Настоящата публикация е част от серия регулярни социално-икономически анализи, съсредоточени върху предизвикателствата пред обществата, произтичащи от ковид кризата в България и по света. С това изследване Фондация Фридрих Еберт и „Барикада“ си поставят за цел запълнят празнината в обществения и медийния дискурс по въпроси, на които към момента малко се обръща внимание или умишлено се пренебрегват.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 21, Issue 5, 1-12 July

The early parliamentary elections held on July 11th were marked by a record low turnout. For the first time since 2009, GERB are not the first political force. After a poor performance, BSP remains the third force.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 21, Issue 4, May

The caretaker government has set about its work actively. The main challenge facing the caretaker government is the implementation of fair elections. Electoral polls show that Slavi Trifonov’s party is gaining ground on GERB and there is a definite possibility that for the first time since 2009 the party led by Boyko Borisov will lose the parliamentary elections.


повече

Политбарометър, Април 2021, брой 3

След решението на „Има такъв народ“ да върне мандата за съставяне на правителство, вероятно ще се стигне до нови избори. Рисковете пред евентуално служебно правителство, назначено от президента, ще бъдат големи с оглед икономическата криза и проблемите пред бюджета. Разочарованието на хилядите българи, които подкрепиха протестите миналата година, ще се засили.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 21, Issue 3, April

After the decision of “There is such a people” to return the mandate to form a government, there will probably be new elections. The risks for a possible caretaker government appointed by the president will be high in view of the economic crisis and problems regarding the budget.The frustration of thousands of Bulgarians who supported the protests last year will intensify.


повече

Политбарометър, Март 2021, брой 2

ГЕРБ спечели изборите, но това може да се окаже пирова победа и вероятно партията ще остане в опозиция. Изненадата поднесе „Има такъв народ“, която се нареди на второ място. Резултатите от изборите показват, че гражданите искат значима промяна.


повече

| Soziale Demokratie und Rechtsstaat | Publikation

Polit-Barometer: Year 21, Issue 2, March

GERB won the elections, but it could be a Pyrrhic victory and the party will probably remain in opposition. The surprise of the elections was “There is such a people”, which achieved second place. The election results show that citizens want significant change.


повече

Политбарометър, Януари-февруари 2021, брой 1

Провеждането на изборите в епидемична обстановка е голямо предизвикателство пред страната. На този етап ГЕРБ, според социолозите, е първа политическа сила, но правителството е с изключително ниски нива на доверие, а това може да доведе до изненади. При силно фрагментиран парламент съставянето на управляваща коалиция ще изисква съгласието на най-малко три партии.


повече

| Soziale Demokratie und Rechtsstaat | Publikation

Polit-Barometer: Year 21, Issue 1, January-February

The holding of elections in the circumstances of an epidemic is a major challenge facing the country. At this juncture, GERB, according to sociologists, is the leading political force, but the government has exceptionally low levels of confidence, and this may bring about surprises. With a greatly fragmented parliament, forming a ruling coalition will entail the agreement of at least three parties.


повече

| Nachhaltige Wirtschaft, Soziale Demokratie und Rechtsstaat | Publikation

Еxpanding the Green Policy Space to Human and Social Rights in Bulgaria

The vision of this project is to promote discussion and cooperation of the Bulgarian Greens with human/gender/migrants rights and social justice movements, in view of launching a new progressive, humanistic, democratic and ultimately green ‘wave’ in Bulgarian politics. Such a wave should contrast and contradict the ongoing right-wing nationalist trend. This publication was intended as a discussion paper for enhancing supportive interaction between Greens on the one hand, and human rights’ and social justice movements on the other.


повече

СОЦИАЛИЗЪМ: ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Сборникът на сп. dВЕРСИЯ разглежда миналото, настоящето и бъдещето на социалистическите борби и движения в България и Източна Европа. Целта на презареждането на социализма не е да укроти капитализма, а да го срине из основи. С тази отправна точка общо 15 различни български и чуждестранни автори участват с публицистични и аналитични статии в сборника. „Социализъм: презареждане“ прави историко-политически обзор на социалистическите борби от 20-ти век до днес.


повече

Политическият език на разделението

Настоящият сборник представя основни насоки и теми на разделение на българското общество от страна на политическите елити, които нерядко водят до противопоставяне в отделни негови кръгове и общности. Разработката събира на едно място автори с различна експертна оценка, които анализират и очертават в дълбочина корените и съвременните проекции на политическия език като инструмент за разделение в българската действителност.


повече

Младежката политика в България

Експертен доклад по изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010–2020) с основна цел да бъдат идентифицирани потенциални сфери за бъдеща работа и изведени конкретни препоръки какво може да се подобри по отношение на процесите, заложените инструменти за реализиране, мониторинг и оценка на националната стратегия за младежта, както и въвличане на повече от заинтересованите страни от изпълнението на младежките политики.


повече

Развитие на дългосрочната грижа за зависими членове на семейството/домакинството

С настоящото изследване се цели да бъдат разгледани възможностите, предвидени в действащата нормативна уредба, които са насочени към подкрепа на зависими членове на семейството и реализацията на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за тях. Анализът разглежда и съществуващите разпоредби в подкрепа на лицата, които полагат неформални грижи за зависим член на семейството. Грижите за възрастни хора с нарушено и тежко здравословно състояние, предоставяни от роднини, ограничава възможностите за професионалната и трудовата им реализация на последните, повишава риска за тях от изпадане от осигурителната система, от пазара на труда и от социално изключване.


повече

| Soziale Demokratie und Rechtsstaat

Публични разходи за здравеопазване в България и в Европейския съюз

България се нуждае от спешна здравна реформа. Тя трябва да засегне както приходната, така и разходната част на системата, и да доведе до повишаването на здравните показатели, които днес ни поставят в дъното на европейските класации. Тази реформа на първо място трябва да отговори на въпроса Пазарът или Солидарността трябва да залегне в ядрото на здравната ни система. За да отговорим на този въпрос, е необходимо да разгледаме примерите от световния опит и, най-вече, от държавите в Европейския съюз. От представения анализ следва изводът, че Солидарността и илното държавно участие в здравните системи водят до най-добрите резултати към момента.


повече

Анализ на социално-икономическите мерки за справяне с коронакризата в България

В извънредното положение правата на работниците бяха поставени в зависимост от добросъвестността на техните работодатели. Пикът на безработицата е отбелязан след като влиза в сила „60/40“. Отново тежестта на кризата се поема основно от гражданите и работещите в частност.


повече

(Не)възможната ромска интеграция: Демографски специфики

Обект на анализа са ромите в тяхната многообразност, културна пъстрота, самобитност, демографски модели на поведение и ценностна система, техния произход, разселване из България и Европа, сложната им социална стратификация, както и стереотипите и предразсъдъците, свързани с тях. Направеното изследване предлага обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2050 г., на основните демографски показатели, което очертава картината в близко бъдеще и на тази база предлага успешни модели и добри практики, които да доведат до подобряване на демографската ситуация в страната.


повече

Максимален осигурителен доход и влиянието му върху доходното неравенство

Неравенството у нас в периода 2000-2019 г. непрекъснато се увеличава, като България заема първо място по неравенство в Европейския съюз. Причина за регресивността на осигурителната система е наличието на максимален осигурителен доход, какъвто не се прилага в повечето страни от Европейския съюз. Тежестта на осигурителните вноски следва да бъде пропорционална на получаваните доходи, което изисква премахването на максималния осигурителен доход.


повече

Нов обществен договор

Изследването разглежда дълбоките промени, които цифровите технологии и демографските процеси оказват върху общественото развитие като цяло и в частност върху пазара на труд. Действието на тези фактори се наблюдава отдавна, но явления като пандемията от КОВИД-19 ускоряват много проявата на техните ефекти и мащаб на въздействие. Липсата на адекватна реакция от публичните политики може да доведе до тежки последствия като масова деквалификация и изхвърляне но много хора от пазара на труда, ограничаване на икономическото развитие заради ниска конкурентоспособност и липса на кадри, задълбочаване на социалните различия и на бедността, непосилен натиск върху социалните системи.


повече

Нов социален договор, изследване

Проучването търси отговор на въпроса накъде върви България и има ли място за нов обществен договор, нов консенсус и нова посока. Реализирано е от агенция "Медиана" през юни чрез хиляда телефонни интервюта и представително за пълнолетното население на страната. Резултатите ще бъдат използвани в съвместния проект на фондацията и Института за икономика и международни изследвания на тема "Необходимост от нов социален договор" с ръководител Ивайло Калфин.


повече

Хабитат на женските неправителствени организации в България през 2020 година

Анализ от годишна среща на организациите, финансирани от Българския фонд за жените. 2020 e сериозен претендент за водещ апокалиптичен сценарий, не само в контекста на световната пандемия от COVID-19, но и по отношение на вечната тема за равенството между мъжете и жените. Годината започна с доклад на Световния икономически форум, прогнозиращ, че след само 99,5 години жените ще бъдат равнопоставени с мъжете, въпреки че през 2020 те ръководят държави като Финландия, Германия и Нова Зеландия и заемат водещи позиции в Европейската централна банка и Световната банка. А два месеца по-късно ЕС, отбелязвайки 8 март, анонсира, че жените в Съюза са изправени „...пред предизвикателства, неравенства и заплахи в ежедневието си: злоупотреби и тормоз, по-ниско заплащане, по-малко работни места и…


повече

| Soziale Demokratie und Rechtsstaat | Publikation

Habitat of women's NGOs in Bulgaria in 2020

Analysis of the Annual Grantee Meeting of the Bulgarian Fund for Women. 2020 is a serious contender for a leading apocalyptic scenario, not only in the context of the global pandemic of COVID-19, but also in terms of the eternal theme of equality between men and women. The year started with a report by the World Economic Forum predicting that in just 99.5 years, women will be equal to men, although in 2020 they will lead countries such as Finland, Germany and New Zealand and occupy leading positions in the European Central Bank and the World Bank. And two months later the EU, marking March 8, announced that women in the Union are confronted by “... challenges, inequalities and threats in their daily lives: abuse and harassment, lower pay, fewer jobs and opportunities for professional…


повече

Пренаписване на правилата на европейската икономика


Перспективи за присъединяване на България към еврозоната преди и след кризата с Ковид-19

Глобалната финансова криза 2007-2009 разкри макроикономическата уязвимост на Европейския съюз. От своя страна, текущата глобална икономическа криза, породена от разпространението на Ковид-19, отново постави на изпитание способността на еврозоната да противодейства на силни външни негативни шокове. Анализът на еволюцията на концепциите, върху които се изгражда еврозоната от нейното създаване и под въздействието на рязко изменящата се външна среда, е от изключително значение при оценката на целесъобразността от присъединяването на България към еврозоната.


повече

Ще седне ли Европейският съюз на масата на глобалните играчи?

Къде е мястото на ЕС? Не на географската карта, а в новия глобален свят. И може ли Съюзът да има свое самостоятелно място в международните отношения – както от гледна точка на процесите и тенденциите в тях, така и през призмата на отношенията с другите основно геополитически центрове: САЩ, Китай, Русия. С други думи – ще има ли и евро-полюс в многополюсния свят? Дебат по тези проблеми опита да предизвика Глобалната стратегия на ЕС, приета през 2016 г. Ускорената динамика в международните отношения обаче почти ежедневно поставя нови предизвикателства, изискващи преосмисляне на традиционните подходи и инструментариум на ЕС.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 9, November

Bulgaria has entered a difficult phase of the pandemic. The situation in the country in the winter will be complicated by the concurrence of three crises - health, economic and political. The political elite as a whole show more an opportunistic pre-election state of mind than a state approach and unity in seeking solutions to the crisis.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 8, Oktober

There are ever-increasing indications that in the forthcoming elections, all the major parties will base their campaigns on anti-GERB rhetoric. The organisers of the protests from the “Poisonous Trio”, the party of Slavi Trifonov and “Stand up. BG” united in order to form a common network of observers, which would be a guarantor for fair elections in the country. The conflicts in BSP are not letting up and this may lead to a negative impact on the party in the forthcoming elections.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 7, September

The political crisis in the country is becoming deeper. The protests and the situation in the country have led to a reaction on the part of European institutions. Ninova’s victory in the internal party elections for leader of BSP will consolidate her position on the eve of the parliamentary elections.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 6, July-August

Bulgaria has entered a period of political crisis and the protests, which are in their second month, seem set to intensify at the beginning of September. The move with the project for a new constitution is an attempt to gain time because Prime Minister Borisov will not get the 160 votes required in the National Assembly to take the step of convening a Grand National Assembly. Opinion polls indicate a fragmented parliament for the next election, with declining support for GERB.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 5, June

The scandals involving Prime Minister Borisov have been causing further damage to the country’s reputation. Recent events have shown that a number of fundamental EU values such as the rule of law, freedom of speech and media, and the separation of powers have been severely damaged in Bulgaria, and the silence of the EU is not well received by democratic spheres in the country. Political upheaval is on the cards in the coming months, because the expectation is that revelations about the government will continue.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 4, Mai

The end of the state of emergency has led to a normalisation of political and public life in the country. Bulgaria has serious

problems not only with the rule of law, but also with the freedom of the media, and it would not come as a surprise if a more acute reaction should follow from Brussels to Sofia in the medium term. The party system is facing new restructuring in the context of the upcoming parliamentary elections at the beginning of next year.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 3, April

The crisis with the coronavirus has radically changed the political debate in the country. In May confrontation between BSP and the ruling parties is expected to intensify as the economic consequences of the crisis become more visible. At this stage, confidence in the government and Prime Minister Borisov is high, but the economic ramifications that will follow are likely to have a negative impact on the credibility of the government over the medium and long term.


повече

Политбарометър, Март 2020, брой 2

Българското правителство взе навременни мерки, които на този етап задържат разпространението на епидемията от коронавируса. Като цяло, политическият елит действа отговорно и консолидирано, въпреки че не липсват и отделни прояви на ненужно изостряне на напрежението. Основните предизвикателства в страната, както и навсякъде по света, са не само свързани с кризата, провокирана от пандемията, но тепърва предстоят по време на неизбежната рецесия, която ще последва.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 2, March

The Bulgarian government has taken timely measures to curb the spread of the coronavirus epidemic at this stage. As a whole, the political elite is acting responsibly and in a consolidated manner, although there are also some instances of unnecessary exacerbation of tensions. The major challenges in the country, just like everywhere in the world, are not only related to the crisis triggered by the pandemic, but are yet to come during the inevitable recession that will follow.


повече

Политбарометър, Януари-февруари 2020, брой 1

Изострянето на политическата ситуация в страната през първите месеци на годината се дължи на разместване на политическите и икономически пластове в страната, като главно действащо лице в този процес е новият главен прокурор, Иван Гешев. Нарастването на напрежението между президента и правителството показва, че много трудно ще се намерят допирни точки за диалог между тях. Напрежението в БСП расте с оглед на предстоящите вътрешни избори, на които ще се реши кой ще бъде лидер на партията.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 20, Issue 1, January-February

The exacerbation of the political situation in the country in the first months of this year is due to the shift of political and economic strata in the country, with the new Chief Prosecutor Ivan Geshev being the main player in this process. The escalation of tensions between the president and the government shows that it will be very difficult to find points of agreement for dialogue between them. Tensions in BSP are mounting with regard to the upcoming internal elections, which will decide who

will be the party leader.


повече

| Migration & Integration

България през 2019. Жени, ромска интеграция и избори.

Настоящото изследване, направено в периода март-ноември 2019 г. има за цел да представи анализ на участието на жените в изборите за Европейски парламент и местните избори през 2019 г. в България - да очертае опита на жените в политиката, политическите и правните рамки, които насърчават участието на повече жени в процесите на вземане на решения и, поставяйки акцент върху участието на ромските жени в политиката, да провокира намирането на решения, насочени към осигуряване на политически и законови гаранции за интеграция на ромите посредством участието на повече жени от ромски произход в администрацията и в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.


повече

Кампания Чисти дрехи (Clean Clothes Campaign): Профил на БЪЛГАРИЯ 2019

Докладите на Съвета на ЕС и на ЕК не осветляват някои много належащи проблеми - маси работещи бедни, потискане на синдикатите, неспазване на законите, както и повсеместни нарушения на човешките права. Този доклад на Кампания Чисти дрехи обаче показва, че изброените са често срещани в шивашката промишленост, в която са заети 120 000

работници. Като пряко следствие от социалните кризи в страната, членовете на семействата на шивачките и много други граждани емигрират в търсене на препитание - и много често се озовават на различни места в Западна Европа със същите несигурни условия на труд.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

Clean Clothes Campaign: Country Profile - BULGARIA 2019

The EU Council’s report and European Commission’s Country Report Bulgaria do not shed light on other grave issues – endemic working poor, repression of unions, non-observance of the law, as well as widespread violations of human rights. The 2018 CCC country profile shows that the latter are widespread in the garment sector which has 130.000 employees. As a direct impact of this social crises in Bulgaria, family members of tailors and many other citizens emigrate in search of means for survival – and all too often end up doing other precarious jobs in Western Europe.


повече

Бъдещето на социалната демокрация - европейски и национални песпективи

Към настоящия момент бъдещето на много европейски социалдемократически партии изглежда под въпрос. Въпреки тежкото положение на левицата, създалия се вакуум и натиска на конкурентните формации, левите партии в редица държави от ЕС постигнаха сериозни успехи (Дания, Испания, Португалия, Обединеното кралство, Холандия). Разговорът за лявата идеология не е само разговор в рамките на БСП и не бива да бъде.


повече

Бъдещето на труда - бъдеще за трудещите се или бъдеще за капитала?

Цифровите технологии водят до реорганизация във всички сектори на икономиката, както и в обществото като цяло. Необходимо е разработването на Национална стратегия за развитието на страната, в т. ч. и за използване на предимствата и ограничаване на потенциалните негативи от Четвъртата индустриална революция. Усъвършенстването на системата за определяне на потребностите от кадри за икономиката и администрацията и адаптирането на системите за средно и висше образование към новите условия следва да заемат централно място в стратегията.


повече

Партийната система в България 2009-2019 година

Настоящото издание изследва развитието на българската партийна система в периода 2009-2019 г. Разгледани са електоралното влияние и парламентарната дейност на основните политически партии. Представени са предизвикателствата пред тях в процеса на консолидиране на българската демокрация.


повече

| Publikation

The Party System in Bulgaria 2009-2019

The series presents shifts and dynamics within Bulgarian political parties and the party system as a whole, thereby shedding light on the development of Bulgarian democracy as a whole and the challenges in the process of its consolidation.


повече

| Europa & Außenpolitik | Publikation

IN OR OUT? The Politics of Euro Accession for Eastern European Member States

The stabilisation of the eurozone is one of the big challenges Europe is presently facing. While in some states of the EU the euro is still considered to be a critical integrative factor for the European Union, in others it is seen as an unfinished project, whose internal trade and financial imbalances create international redistributions and political strains, which are hard or impossible to resolve within the realm of national policies. While different models for reforming the currency union are being broadly discussed, the fact that another six countries are supposed to enter this Union is hardly mentioned in the debate.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 19, Issue 4, October-November

The victory of GERB in the elections enables the party to complete its governing mandate. BSP has made a breakthrough in some regional cities of the country, but it cannot yet be seen as an alternative for a ruling party. Nationalist formations achieved lower results after the division.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 19, Issue 3, July-September

The upcoming campaign for the local elections will be extremely intense, and full of compromising statements and smutty PR.

After winning the European elections, GERB is embarking upon the election campaign with confidence.

The divisions in BSP after the European elections seem to have temporarily died down and the party is emerging relatively consolidated for the local votes.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 19, Issue 2, April-June

The European elections confirmed the political status quo and showed that there is no alternative in which voters are wont to place their trust. The campaign of compromising others led to an ebbing of voters and has confirmed the tendency of lack of confidence in the political elite and political parties as a whole. Scandals related to apartments and guest houses once again raised the issue of corruption in power.


повече

Политбарометър, Януари-март 2019, брой 1

България навлезе де факто в предизборна кампания с шумния скандал със закупените луксозни апартаменти от хора във властта на ниски цени. Той доведе до силна обществена реакция и се превърна в тема номер едно в публичното пространство. Тези събития показват, че предстои изострена предизборна кампания, която ще бъде наситена с компромати и черен PR, а европейската тема ще мине

вероятно на заден план.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 19, Issue 1, January-March

Bulgaria has de facto entered the election campaign with a noisy scandal around luxury apartments bought by people in power at low prices. This has led to a strong public response and has become the number one theme in the public domain. These events show that there will be an intensified election campaign with a focus on compromising situations and black PR, and European topics will probably fade into the background.


повече

България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи

Автори: Борис Попиванов, Александър Димитров, Ваня Григорова, Страхил Делийски, Георги Бърдаров, Евелина Славкова, Теодор Славев, Стефан Георгиев, Георги Джартов, Първан Симеонов

 

Съставител: Стефан Георгиев; Книгата представлява сборник от 10 текста на 10 млади български анализатора (политолози, социолози и икономисти), които разказват своята представа за бъдещето на България, изхождайки от днешната реалност.


повече

Българската младеж 2018-2019

Настоящият доклад съдържа основните резултати и изводи от национално социологическо изследване на българската младеж, представително за младите хора на възраст от 14 до 29 години. Изследването е организирано, методологически разработено и финансово реализирано от фондация Фридрих Еберт. За втори път след 2011 – 2015 г. Фондацията си поставя за цел да установи нагласите на младите хора в различни страни от Югоизточна Европа. През 2018 г. проучването има предимството, че се провежда практически едновременно в десет държави (Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора) и с почти унифицирана анкетна карта, което позволява вече максимална съпоставимост и сравнимост на данните както в регионален, така и в хронологичен план.


повече

| Publikation

Youth Study Bulgaria 2018-2019

This report contains the main results and conclusions of a national sociological survey of Bulgarian youth, and is representative of young people aged 14 – 29. The research was organised, methodologically developed and funded by the Friedrich Ebert Foundation. For the second time after 2011 – 2015, the Foundation set out the goal of determining the attitudes of young people in different southeast European countries. In 2018, the survey has the advantage of being conducted practically simultaneously in ten countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Slovenia, and Serbia) and with an almost identical questionnaire, now providing for maximum similarity and comparability of data both at regional and chronological levels.


повече

Балканският ислям - бариера или мост за радикализацията?

Значими ислямски общности съществуват в много от балканските страни. Като цяло, характерни за региона са умереният характер на балканския ислям и толерантните отношения между религиите. През последните години, обаче, войните и политическата конфронтация доведоха до нови разделителни линии в местните общества на етническа и религиозна основа. Действията на „Ислямска държава“ и терористичните актове в Европа поставиха под допълнително напрежение местните ислямски общности. Наличните данни потвърждават, че сериозен брой ислямски бойци в Близкия изток произхождат от Югоизточна Европа.


повече

| Europa & Außenpolitik | Publikation

Balkan Islam - A Barrier or a Bridge for Radicalisation?

There are sizable Muslim communities in many of the Balkan countries. As a whole, the region is characterised by the moderate nature of the Balkan Islam and tolerant relations among religions. In the last years, however, wars and political confrontation have drawn new dividing lines within local societies on ethnic and religious basis. The actions of the “Islamic State” and the terrorist acts in Europe placed additional strain on the local Islamic communities. Available evidence confirms the fact that a sizable number of Islamic fighters in the Middle East originated from South-Eastern Europe.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften, Migration & Integration | Publikation

The Impact of Labour Migration on the Bulgarian Economy

The study measures the real effect of labour emigration on the Bulgarian economy through a research based on an original

econometric model, which helps assessing the effectiveness of measures to change this trend. When deciding what policies

to use, we will be able to assess the cost of the decisions and what extent of action the state can afford. The publication also includes a sociological research that defines the profile and motivational attitudes of potential economic emigrants. The results of that research provide an opportunity for policies to be developed for the prevention of labour emigration. In any case, such an approach would be more efficient and quicker to put into practice than a reversal of the flow of labour migration.


повече

Отражение на трудовата миграция върху българската икономика

Чрез изследване, основано на оригинален иконометричен модел, настоящата разработка измерва реалния ефект на трудовата емиграция върху българската икономика, което помага за преценка на ефективността на мерките за промяна

на тенденцията. Това, от своя страна, предлага възможност за оценка колко скъпи решения и с какъв хоризонт

на действие може да си позволи държавата. Публикацията включва също и социологическо изследване, което определя профила и мотивационните нагласи на потенциалните икономически емигранти. Резултатите от социологическото изследване дават възможност да се разработят политики за превенция на трудовата емиграция. При всички случаи, подобен подход би бил по-ефективен и бързо осъществим, в сравнение с обръщане на потока на трудова миграция.


повече

Противодействие на корупцията 2018: Обществени очаквания и постигнати резултати

С приемането на новия антикорупционен закон в началото на 2018 г. и със създаването на Комисията за превенция и противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) беше създадена не само нова правна и институционална рамка, но също бяха провокирани и високи обществени очаквания за напредък при справянето с този обществено значим феномен. Настоящият анализ оценява в каква степен новото законодателство и първите действия на антикорупционната комисия създават предпоставки и нагласа за по-ефективно противодействие на корупцията.


повече

Европа, която искам

„Европа, която искам“ е съвместен проект на Фондация Фридрих Еберт и Центъра за европейски и международни изследвания и неговата цел беше да стимулира младите експерти и ангажираните в процесите на вземане

на решения на национално ниво да изразят максимално откровено своите виждания и идеи за бъдещото развитие на Европейския съюз и мястото и ролята на България в него. Дискутираните аспекти и предложения са обобщени в настоящия сборник.


повече

Криза на кадрите: дефицит на работна ръка или на достойно заплащане?

Повече от десет години работодателските организации в България изтъкват като един от най-големите проблеми на икономиката липсата на квалифицирана работна ръка. Високият брой неизвестни, обаче, води до прилагането на все по-хаотични управленски мерки, а натискът на работодателите за облекчаване на вноса на евтини работинци – по-силен. Настоящата публикация разглежда ситуацията на пазара на труда през официалните и достъпните неофициални данни, описва коментарите на синдикати, работодатели и Агенцията по заетостта от проведени работни срещи във Варна, Казанлък и Пловдив и предлага решение, което до голяма степен трябва да минимизира субективните оценки, които дават възможност за още по-сериозно подкопаване на трудовите права, вместо да водят към сближаване на българските със…


повече

За кого са ниски "ниските данъци"?

Неравенства; Бедност; Икономиката расте - къде отиват парите? Бедствието плосък данък; Чуждестранните инстиции се свиват; Бедствието ДДС; Формулата евтин труд и ниски данъци; Справедливото данъчно облагане на доходите от труд - първи стъпки Хората срещу данъчната кражба


повече

| Publikation

Horizon 2030 - Demographic Tendencies in Bulgaria

Although the demographic situation in Bulgaria has been a serious crisis for nearly 30 years, it has only been the subject of public debate in the last few years. However, the focus and the measures taken are not related to the most significant problems and this leads to a lack of results. Among the important objectives of the present study is to make a comprehensive demographic forecast related to populated areas for Bulgaria up to 2030 of the main demographic indicators, which will outline the picture in the near future, and on this basis propose concrete measures and policies to improve the demographic situation in the country. Also to examine and analyse successful demographic measures and policies in Europe and to look for ways to adapt and apply them in Bulgaria.


повече

Хоризонт 2030: Демографски тенденции в България

Въпреки че демографската ситуация в България очертава сериозна криза от близо 30 години, едва в последните няколко тя стана тема на публичен дебат. Фокусът и предприеманите мерки, обаче, не са свързани с най-съществените проблеми и това води до липсата на резултати. Сред важните цели на настоящото изследване е и да се направи обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2030 г., която да очертае както картината в близко бъдеще, така и на тази база да бъдат предложени конкретни мерки и политики, които да доведат до подобряване на демографската ситуация в страната, както и да бъдат разгледани и анализирани успешни демографски мерки и политики в Европа и да се потърсят начините те да бъдат адаптирани и приложени в България.


повече

Индустрия 4.0 - Предизвикателства и последици за икономическото и социалното развитие на България

Настъпващата в света дигитализация поставя нови предизвикателства пред българското общество. Фондация Фридрих

Еберт и Българска стопанска камара реализираха едноименен проект с цел да предложат на аудиторията аналитична информация за актуалното състояние на процесите на Четвъртата индустриална революция в различни области на живота, за тенденциите, за позитивните промени, които се очаква да настъпят за човешките общества, както и за възможните неблагоприятни последици, които предстои да посрещнем, други да предотвратим или да смекчим. Друга цел на разработения проект е всички участници в динамичните процеси да прозрат необходимостта да се подготвят за съвместни действия и да изграждат нови бизнес и социални модели, от които да се възползва колкото е възможно по-голяма част от обществото.


повече

За достойни условия и заплащане на нощния труд, Експертен анализ на кампанията с препоръки за следващи интервенции


Десет години пропорционално данъчно облагане в България - Време за равносметка

Въвеждането на плосък данък без необлагаем минимум облагодателства високодоходните групи, като им предостави допълнителен ресурс от лични доходи и на практика отмени традиционното за Европейския съюз задължение на заможните слоеве да поемат по-висок дял в държавния бюджет, с което да подпомагат сектора на публичните услуги и социалните разходи на държавата. Обект на настоящото изследване е влиянието на плоския данък върху икономическата конюнктура и социалната стратификация в България, отправят се и конкретни препоръки за подобрение на съществуващата пропорционална данъчна система в страната.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 18, Issue 4, October-December

Political scandals in the ruling coalition lead to a gradual and constant erosion of electoral support for GERB and the United Patriots. Protests in the last few months have increased public dissatisfaction with the government, and it is obvious from all this that this trend will also continue in the coming months. Confidence in political institutions continues to be at a critically low level, which increases the possibility of substantial shifting in electoral layers as a new factor emerges on the political arena.


повече

Политбарометър, Година 18, брой 4, Октомври-декември

Политическите скандали в управляващата коалиция водят до постепенна и трайна ерозия в електоралната подкрепа за ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Протестите през последните месеци засилват общественото недоволство към управляващи

те и по всичко личи, че тази тенденция ще продължи и през следващите месеци. Недоверието в политическите институции продължава да бъде критично ниско, което подсилва възможността за съществено разместване в електоралните пластове при поява на нов фактор на политическата сцена.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 18, Issue 3, July-September

The start of the new political season saw ministerial resignations, indicating that a hot political autumn is expected. Events in recent months have shown growing instability in governance, to which ministerial resignations are hardly likely to be the answer. The crisis with the Commercial Register, the bankruptcy of the insurance company „Olympic“, and poor-quality road construction are the result of complex problems, which will continue to generate such crises in the future. An accumulation of such scandals can lead to a gradual erosion in the support of the government.


повече

Политбарометър, Година 18, брой 3, Юли-септември

Началото на новия политически сезон стартира с министерски оставки, което показва, че се очаква гореща политическа есен. Събитията през последните месеци показват растяща нестабилност на управлението, която трудно може да бъде преодоляна с министерски оставки. Кризата с Търговския регистър, фалитът на застрахователната компания „Олимпик“, некачественото пътно строителство са резултат от комплексни проблеми, които и занапред ще генерират подобни кризи. Натрупването на подобни скандали може да доведе до постепенна ерозия в подкрепата за управляващите.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 18, Issue 2, April-June

The Presidency of Bulgaria of the EU Council can be judged as a successful political, logistical and communication plan. The theme of the “Western Balkans”, which had long been absent from the highest European forums, was back on the agenda again. Despite the difficulties and challenges faced by countries in the region, the prospects for integration open new horizons related to solving a long-standing controversy. The solution to the dispute over the name of Macedonia that Skopje and Athens reached shows that dialogue is possible in the name of a common European future.


повече

Барометър: Политическите партии в България, Година 18, брой 2, Април-юни

Председателството на България на Съвета на ЕС може да бъде оценено като успешно в политически, логистичен и комуникационен план. Темата „Западни Балкани“, която отсъстваше дълго време от най-високите европейски форуми, отново се върна на дневен ред. Въпреки трудностите и предизвикателствата, които стоят пред страните от региона, перспективите за интеграция отварят нови хоризонти за разрешаване на дългогодишни противоречия. Решаването на спора за името на Македония, който постигнаха Скопие и Атина, показа, че диалогът е възможен в името на общото европейско бъдеще.


повече

| Publikation

Polit-Barometer: Year 18, Issue 1, January-March

The political situation in the first months of 2018 was determined to a great extent by the political tension created around the ratification of the Istanbul Convention and the deal with CEZ. These two events moved the focus of public attention away from the start of the rotational Presidency of Bulgaria of the Council of the EU. Despite the political controversies, the Presidency has been running successfully so far. The government has focused its efforts on two main priorities - integration of the Western Balkans into the EU and bringing the relations between the EU and Turkey back to normal.


повече

Барометър: Политическите партии в България, Година 18, брой 1, Януари-март

Политическата ситуация в първите месеци на 2018 година се определяше до голяма степен от създалото се политическо напрежение около ратификацията на Истанбулската конвенция и сделката за ЧЕЗ. Тези две събития изместиха фокуса на публичното внимание от започналото ротационно председателство на България на Съвета на ЕС. Въпреки политическите сблъсъци, председателството на този етап преминава успешно. Правителството е насочило своите усилия в два основни приоритета – интеграцията на Западните Балкани в EС и нормализиране на отношенията между ЕС и Турция.


повече

Европейски код: Сигурност

Млади експерти в областта на външната политика и международните отношения предлагат интересни ракурси към въпросите на сигурността – енергийна, касаеща климатичните промени и породените от тях предизвикателства, иновациите, мястото на Евразия в новия световен ред, Общата европейска отбрана, разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. Специално внимание е отделено и на Председателството на България на Съвета на ЕС и възможностите, които то предоставя за страната ни.


повече

Демотивираните българи - Проблем или възможност

Настоящото изследване за първи път идентифицира групата на демотивираните - хора в работоспособна възраст, напълно или частично трудоспособни, които въпреки това не си търсят активно работа или го правят извън официалните канали, не се осигуряват и не са регистрирани в бюрата по труда, съответно не получават и социални помощи, тоест изцяло са извън мрежите на държавната политика за заетост и социално подпомагане, до голяма степен са маргинализирани. Публикацията анализира причините обезкуражените и работоспособни граждани да стоят извън активния трудов пазари предлага методи и политики, които могат да ги върнат обратно там.


повече

| Publikation

Better Inclusion of Young Refugees in Education, Labour Market and Society

The report summarises an international conference, which gathered over 40 European and national policy makers, international and national experts, youth representatives and activists and over 40 young participants across Europe, the Black Sea and Mediterranean regions. In theory, young people are supposed to have access to social protection, but in reality young refugees are often being denied of access to any social services and benefits. The recent migration crisis has also shown that European policies are inadequate in ensuring the rights of all young people in Europe. Youth organizations across Europe have turned out to be one of the main driving forces towards a better social inclusion and integration of refugees.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

The Big Importance of the Small “Seniority Grade” - Bulgarian Experience and European Practices for Stimulating Professionalism

The payment for professional experience and labour service, more known as “seniority grade” has become subject to fierce attacks from Bulgarian employers’ organisations. While it the only guarantee that salaries will be augmented annually, albeit just a little, employers argue this system does not exist elsewhere in Europe. Although government does not support the employers’ organisations so far, under mounting pressure from lobbying, certain state officials have started to give in. We find that the Bulgarian model has many analogies in other EU countries and beyond. In fact, the majority of the analyzed country do have models of augmenting salaries and/or adjusting base salaries according to professional experience. Bulgaria´s model of seniority grade therefore neither stands isolated…


повече

Голямото значение на малкия „клас“ - Български опит и европейски практики за насърчаване на професионализма

Допълнителното плащане за професионален опит и трудов стаж, познато повече като „клас прослужено време“, е добавка към заплатите на работещите в България и е предмет на остри противоречия между работодателските организации и синдикатите. По повод дискусията за нейната отмяна, настоящата публикация разглежда детайлно въпроса има ли такива доплащания в страните от ЕС, анахронизъм ли е този вид възнаграждение и какви са различните практики в отделните държави. Подобно синтезирано изследване по темата до момента не е публикувано в България.


повече

| Publikation

Women's Rights and Right-wing Populism

Far-right parties and parties with an inclination to extreme nationalism are gaining power in Europe rising xenophobia and racism. An analysis of the policies of the political parties and movements in Bulgaria regarding the identification of program initiatives against human rights, women‘s and minority rights and their active implementation in political and social life in our country is the first of its kind, not only in Bulgaria. The research involves different political parties, non-governmental organizations, academic circles and media representatives analyzing the role of these policies for violating human rights, creating xenophobia, racism and anti-feminism, and creating stereotypes about women, men and minority groups.


повече

Права на жените и десен популизъм

Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности. В Европа антиевропейски движения набират скорост, привличат симпатизанти и привърженици. Тенденцията е изключително тревожна по отношение на бъдещето на Европа и оказва особено силно влияние по отношение на превенцията и защитата на човешките права, колективните и индивидуални права и свободи в региона.


повече

Европа за европейски социален модел

Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците . Ограничаването на възможностите за емиграция на висококвалифицирани кадри чрез въвеждане на задължителна работа в България след завършване на висше образование, в комбинация с улеснен внос на работна ръка от трети държави чрез отпадане на пазарния тест за намиране на специалисти в страната, ще доведе до замразяване на българските заплати, които и сега са най-ниските в Европейския съюз.


повече

Почтеност в политиката и ефективно противодействие на корупцията в България

Представителните демокрации в Европа днес са изправени пред поредица от предизвикателства – криза на традиционните идеологически политически субекти, отказ от електорално участие на различни групи от избиратели, заплахи от политически екстремизъм и популизъм, намаляващо доверие на гражданите в управлението.


повече

| Publikation

Barometer: The Political Parties in Bulgaria, Year 17, Issue 4, October-December

At the end of 2017 political tensions in the country intensified. The reasons for this are the increased confrontation between GERB and BSP, which led to a series of scandals, resignations and mutual accusations. All this could have a negative impact on the EU Council Presidency, starting on January 1st. Successful running of the Presidency is a major objective of the government and ruling majority.


повече

Барометър: Политическите партии в България, Година 17, брой 4, Октомври-декември 2017

В края на 2017 г. политическото напрежение в страната се изостри. Причините за това са засилената конфронтация между ГЕРБ и БСП, която доведе до поредица от скандали, оставки, взаимни обвинения.


повече

| Publikation

Barometer: The Political Parties in Bulgaria, Year 17, Issue 3, July-September

Recent months will be remembered for the foreign political activity of the government. The good neighbourhood treaty signed with Macedonia stands out as a particularly big success. It had been postponed for years by the Macedonian side.


повече

Барометър: Политическите партии в България, Година 17, брой 3, Юли-септември 2017

Последните месеци ще бъдат запомнени с външно-политическата активност на правителството. Особено голям успех е подписаният договор за добросъседство и сътрудничество с Македония, който дълги години бе отлаган от македонска страна.


повече

| Publikation

Barometer: The Political Parties in Bulgaria, Year 17, Issue 2, April-June

The new government, made up of GERB and United Patriots, seems stable at this stage. The participation in the cabinet of two co-chairs of the patriots is a guarantee for their close involvement in the country’s governance.


повече

Барометър: Политическите партии в България, Година 17, брой 2, Април-юни 2017

Новото правителство, съставено от ГЕРБ и Обединените патриоти, на този етап изглежда стабилно. Участието на двама от съпредседателите на патриотите в кабинета е гаранция за тясното им ангажиране в управлението на страната.


повече

| Publikation

Barometer: The Political Parties Development in Bulgaria, Year 17, Issue 1, January-March

The political situation in the future will be determined by the election results. Bulgaria will soon have a new government that has been regularly chosen by parliament.


повече

Барометър: Политическите партии в България, Година 17, брой 1, Януари-март 2017

Политическата ситуация и занапред ще се определя от резултатите от изборите. България скоро ще има ново редовно избрано от парламента правителство, като основното предизвикателство пред него ще бъде продължаване на реформите в страната и търсенето на баланс в сложната ситуация в геополитически и регионален план.


повече

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Weitere Publikationen

Sie sind an weiteren digitalisierten Publikationen der FES Bulgarien interessiert?

weiter

Мероприятия

нагоре